Đồ | Trứng Hiếm - Cho %d Trứng Thú Nuôi Hiếm

Trứng Hiếm

Trứng Hiếm Trứng Hiếm
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 10000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận TC Sên Còi và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận TC Sên Còi và các vật phẩm khác. 1 100%
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 4640Thưởng: Huy Hiệu
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Sở hữu 1 thú nuôi
1 100%
Sở Thú 0-7 / Hàng ngày 21%