Đồ | Pha Lê Phi Sư - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".

Pha Lê Phi Sư

Pha Lê Phi Sư Pha Lê Phi Sư
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Tối đa 49999
Bán 10 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Pha Lê Siêu Thú I - Nhận Pha lê Siêu Thú ngẫu nhiênHòm Pha Lê Siêu Thú I - Nhận Pha lê Siêu Thú ngẫu nhiên 100