Đồ | Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng

Thẻ Tướng Thẻ Tướng
Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thiên Thần - Tuyển Tướng thường, Thiên Thần.112.5%
Ông Kẹ - Tuyển Tướng thường, Ông Kẹ.112.5%
Khổng Lồ Đá - Tuyển Tướng thường, Khổng Lồ Đá.112.5%
Kỹ Sư - Tuyển Tướng thường, Kỹ Sư.112.5%
Phù Thủy Tuyết - Tuyển Tướng thường, Phù Thủy Tuyết.112.5%
Thần Rừng - Tuyển Tướng thường, Thần Rừng.112.5%
Nhà Giả Kim - Tuyển Tướng thường, Nhà Giả Kim.112.5%
Thiện Xạ - Tuyển Tướng thường, Thiện Xạ.112.5%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 72Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III