Đồ | Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Cao cấp

Thẻ Tướng Cao cấp Thẻ Tướng Cao cấp
Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 12 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đao Phủ - Tuyển Tướng Cao cấp, Đao Phủ.111.5%
Sát Thủ - Tuyển Tướng Cao cấp, Sát Thủ.111%
Người Sói - Tuyển Tướng Cao cấp, Người Sói.111.5%
Độc Nhãn - Tuyển Tướng Cao cấp, Độc Nhãn.111%
Gấu Trúc - Tuyển Tướng Cao cấp, Gấu Trúc.111%
Thần Tế - Tuyển Tướng Cao cấp, Thần Tế.111%
Xà Nữ - Tuyển Tướng Cao cấp, Xà Nữ.111%
Quỷ Băng - Tuyển Tướng Cao cấp, Quỷ Băng.111%
Kình Ngư - Tuyển Tướng Cao cấp, Kình Ngư.111%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 300Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III