Đồ | Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Huyền thoại

Thẻ Tướng Huyền thoại Thẻ Tướng Huyền thoại
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.17.34%
Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.17.35%
Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.17.35%
Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.17.35%
Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.17.35%
Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.17.35%
Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.17.35%
Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.17.35%
Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.17.35%
Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.17.35%
Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.17.35%
Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.17.35%
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.10.3%
Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.10.5%
Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác11%
Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.10.5%
Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.11%
Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.11%
Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.13%
Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.10.5%
Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần.13%
Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.11%
Quỷ Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Xương.10.01%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 0.3%
Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 0.4%
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 1.2%
Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 0.6%
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 13000Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Vực Thẳm 1 Vực Thẳm 1 2 1.98%
Vực Thẳm 2 Vực Thẳm 2 2 1.86%
Điểm DanhĐiểm Danh - 7 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 14 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 21 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 28 Lần 1 100%