Đồ | Thẻ Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.

Thẻ Viking

Thẻ Viking Thẻ Viking
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.
Tối đa 65000
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%