Đồ | Thẻ Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.

Thẻ Ngài Bí Ngô

Thẻ Ngài Bí Ngô Thẻ Ngài Bí Ngô
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%