Đồ | Thẻ Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.

Thẻ Tử Thần

Thẻ Tử Thần Thẻ Tử Thần
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%