Đồ | Thẻ Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.

Thẻ Người Tuyết

Thẻ Người Tuyết Thẻ Người Tuyết
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%