Đồ | Thẻ Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.

Thẻ Thần Tình Yêu

Thẻ Thần Tình Yêu Thẻ Thần Tình Yêu
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%