Đồ | Thẻ Bóng Ma - Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .

Thẻ Bóng Ma

Thẻ Bóng Ma Thẻ Bóng Ma
Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Mai Hoa - Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%