Đồ | Thẻ Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.

Thẻ Pharaon

Thẻ Pharaon Thẻ Pharaon
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%