Đồ | Túi Kinh nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm.

Túi Kinh nghiệm II

Túi Kinh nghiệm II Túi Kinh nghiệm II
Nhận nhiều Kinh nghiệm.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 760 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.6100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
4 475Thưởng: Huy Hiệu