Đồ | Túi Kinh nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm.

Túi Kinh nghiệm II

Túi Kinh nghiệm II Túi Kinh nghiệm II
Nhận nhiều Kinh nghiệm.
Tối đa 49999
Bán 760 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.6100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
4 475Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III