Đồ | Thẻ Tu Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ

Thẻ Tu Sĩ

Thẻ Tu Sĩ Thẻ Tu Sĩ
Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tu Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%