Đồ | Thẻ Rồng Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.

Thẻ Rồng Lửa

Thẻ Rồng Lửa Thẻ Rồng Lửa
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.
Tối đa 65000
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rồng Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%