Đồ | Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.

Thẻ Ngưu Vương

Thẻ Ngưu Vương Thẻ Ngưu Vương
Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.
Tối đa 65000
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%