Đồ | Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Sắt I

Rương Sắt I Rương Sắt I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.3???
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.100100%