Đồ | Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Sắt I

Rương Sắt I Rương Sắt I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.3???
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III100100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão-0
1 60%