Đồ | Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Vàng I

Rương Vàng I Rương Vàng I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.520%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.320%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.10.3%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III100100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão-0
1 10%