Đồ | Rương Sắt II - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Sắt II

Rương Sắt II Rương Sắt II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.4100%
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu150100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão--1
1 60%