Đồ | Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Vàng II

Rương Vàng II Rương Vàng II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.219.6%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.119.6%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành140%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.10.4%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu150100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão--1
1 10%