Đồ | Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Đồng III

Rương Đồng III Rương Đồng III
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.8???
Túi Ấn II - Nhận 50 Ấn.530%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???
Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.170%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão--2
1 30%