Help us on Patreon, please!

Đồ | Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Vàng III

Rương Vàng III Rương Vàng III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.2???
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.230%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 61???
Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.140%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão--2
1 10%