Đồ | Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Vàng IV

Rương Vàng IV Rương Vàng IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.330%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.430%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.250%
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 62???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.120%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.10.1%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu250100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão--3
1 10%