Đồ | Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Vàng IV

Rương Vàng IV Rương Vàng IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.330%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.430%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.250%
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 62???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.120%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.10.1%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.250100%