Đồ | Hộp Bài Thần - Chứa 1 số Bài.

Hộp Bài Thần

Hộp Bài Thần Hộp Bài Thần
Chứa 1 số Bài.
Tối đa 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.59%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.59%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.44%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.29%
Bài Tiếp Sức I - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.44%
Bài Tiếp Sức II - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.44%
Bài Tiếp Sức III - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.33%
Bài Tiếp Sức IV - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.22%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.44%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.44%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.33%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.22%
Bài Hút Máu I - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.44%
Bài Hút Máu II - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.44%
Bài Hút Máu III - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.33%
Bài Hút Máu IV - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.22%
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
20.59%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
20.59%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
20.44%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
20.29%
Bài Tiếp Sức I - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
20.44%
Bài Tiếp Sức II - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
20.44%
Bài Tiếp Sức III - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
20.33%
Bài Tiếp Sức IV - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
20.22%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
20.44%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
20.44%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
20.33%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
20.22%
Bài Hút Máu I - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
20.44%
Bài Hút Máu II - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
20.44%
Bài Hút Máu III - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
20.33%
Bài Hút Máu IV - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
20.22%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 0.1%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 179999 +
1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 135000 - 179999
1 100%