Đồ | Thẻ Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.

Thẻ Dracula

Thẻ Dracula Thẻ Dracula
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%