Đồ | Thẻ Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác

Thẻ Độc Giác

Thẻ Độc Giác Thẻ Độc Giác
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%