Đồ | Thẻ Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.

Thẻ Ông già Nổ

Thẻ Ông già Nổ Thẻ Ông già Nổ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%