Đồ | Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Đặc Biệt

Thẻ Tướng Đặc Biệt Thẻ Tướng Đặc Biệt
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.15%
Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.15%
Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.15%
Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.15%
Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.15%
Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.15%
Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.130%
Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.15%
Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.15%
Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.15%
Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.115%
Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.15%
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.15%