Đồ | Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.

Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ

Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kị Sĩ Quỷ1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%