Đồ | Thẻ Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.

Thẻ Tiên Nữ

Thẻ Tiên Nữ Thẻ Tiên Nữ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tiên Nữ1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%