Đồ | Gói Tân Thủ II - Mở để nhận Thần Sấm và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ II

Gói Tân Thủ II Gói Tân Thủ II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Nữ Hải Tướng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Hải Tướng.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.80100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.30???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.30???