Đồ | Gói Tân Thủ II - Mở để nhận Thần Sấm và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ II

Gói Tân Thủ II Gói Tân Thủ II
Mở để nhận Thần Sấm và các vật phẩm khác.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành2100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.30100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường.2100%