Đồ | Gói Tân Thủ III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Gói Tân Thủ III

Gói Tân Thủ III Gói Tân Thủ III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rồng Tu Hành - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Tu Hành.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.30100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.100???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc10100%