Đồ | Gói Tân Thủ III - Mở để nhận Pharaon và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ III

Gói Tân Thủ III Gói Tân Thủ III
Mở để nhận Pharaon và các vật phẩm khác.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.3100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.2100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.2100%
Khe №5
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc4100%