Đồ | Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận TC Sên Còi và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ IV

Gói Tân Thủ IV Gói Tân Thủ IV
Mở để nhận TC Sên Còi và các vật phẩm khác.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu2100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.24100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm1100%