Đồ | Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Gói Tân Thủ IV

Gói Tân Thủ IV Gói Tân Thủ IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.40100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.60???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.50???