Đồ | Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Gói Tân Thủ V

Gói Tân Thủ V Gói Tân Thủ V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Michael - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Michael.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.60100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.60???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc15100%