Đồ | Gói Tân Thủ V - Mở để nhận Bò Cạp Băng và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ V

Gói Tân Thủ V Gói Tân Thủ V
Mở để nhận Bò Cạp Băng và các vật phẩm khác.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.4100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành2100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.2100%
Khe №5
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc5100%