Đồ | Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Gói Tân Thủ VI

Gói Tân Thủ VI Gói Tân Thủ VI
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.40100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh.5???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 25%.4???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.30???