Đồ | Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận Trứng Thú Nuôi và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ VI

Gói Tân Thủ VI Gói Tân Thủ VI
Mở để nhận Trứng Thú Nuôi và các vật phẩm khác.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.10100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.2100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại1100%