Đồ | Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ VII

Gói Tân Thủ VII Gói Tân Thủ VII
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Xạ Thủ Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Xạ Thủ Tình Yêu.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 30%.1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.50???