Đồ | Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ VII

Gói Tân Thủ VII Gói Tân Thủ VII
Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Túi Huy Hiệu II - Nhận được 5000 Huy Hiệu!1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.2100%
Khe №5
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc6100%