Đồ | Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Gói Tân Thủ VII

Gói Tân Thủ VII Gói Tân Thủ VII
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Xạ Thủ Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Xạ Thủ Tình Yêu.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 30%.1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.50???