Đồ - Túi quà

Thẻ Tướng Huyền thoại

Thẻ Tướng Huyền thoại Thẻ Tướng Huyền thoại
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Hiệp Sĩ.110.79%
Ninja - Tuyển Tướng Huyền thoại Ninja.110.8%
Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền thoại Sắc Quỷ.110.8%
Viking - Tuyển Tướng Huyền thoại Viking.110.8%
Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngài Bí Ngô.110.8%
Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền thoại Tử Thần.110.8%
Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền thoại Người Tuyết.110.8%
Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền thoại Thần Tình Yêu.110.8%
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.10.4%
Dracula - Tuyển Tướng Huyền thoại, Dracula.10.6%
Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác11.2%
Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.10.6%
Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.11.2%
Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.11.2%
Mộc Tinh - Tuyển Tướng huyền thoại Mộc Tinh.13.3%
Râu Bạc - Tuyển Tướng huyền thoại Râu Bạc.10.6%
Thủy Thần - Tuyển Tướng huyền thoại Thuỷ Thần.13.3%
Tiên Điểu - Tuyển Tướng huyền thoại Tiên Điểu.11.2%
Quỷ Xương - Tuyển Tướng huyền thoại Quỷ Xương.10.01%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác. 1 100%