Đồ - Unknown

Thẻ Tướng Huyền thoại

Thẻ Tướng Huyền thoại Thẻ Tướng Huyền thoại
Unknown
Unknow 9999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hiệp Sĩ - Unknown110.79%
Ninja - Unknown110.8%
Sắc Quỷ - Unknown110.8%
Viking - Unknown110.8%
Ngài Bí Ngô - Unknown110.8%
Tử Thần - Unknown110.8%
Người Tuyết - Unknown110.8%
Thần Tình Yêu - Unknown110.8%
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Unknown10.4%
Dracula - Unknown10.6%
Độc Giác - Unknown11.2%
Ông già Nổ - Unknown10.6%
Tiên Nữ - Unknown11.2%
Kị Sĩ Quỷ - Unknown11.2%
Mộc Tinh - Unknown13.3%
Râu Bạc - Unknown10.6%
Thủy Thần - Unknown13.3%
Tiên Điểu - Unknown11.2%
Quỷ Xương - Unknown10.01%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 1 100%