Đồ | Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên

Túi Thú I

Túi Thú I Túi Thú I
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
Tối đa 49999
Bán 8000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tiểu Long15.16%
Hồ Điệp15.16%
Phượng Hoàng15.16%
Cú Mèo15.16%
Tiểu Tiên15.16%
Khí Cầu Ma15.16%
Voi Còi15.16%
Kỳ Lân15.16%
Tiểu Quỷ15.16%
Cá Bong Bóng15.16%
Gà Nổ15.16%
Hổ Bay15.16%