Đồ | Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Chí Tôn I

Thẻ Tướng Chí Tôn I Thẻ Tướng Chí Tôn I
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.113.5%
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.113.5%
Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.113.5%
Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.113.5%
Người Thú - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Thú.113.5%
Valentina - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Valentina.113%
Vua Hải Tặc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vua Hải Tặc.16%
Medusa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Medusa.16%
Quỷ Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Xương.12.5%
Mắt Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mắt Quỷ.12.5%
Ác Quỷ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Quỷ Địa Ngục.12.5%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 1
Búa ThầnBúa Thần 1
Luyện Ngục I Luyện Ngục I 2 0.99%
Luyện Ngục II Luyện Ngục II 2 1.08%