Đồ | Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Chí Tôn II

Thẻ Tướng Chí Tôn II Thẻ Tướng Chí Tôn II
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phù Thuỷ Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thuỷ Bí Ngô.1???
Vong Hồn Tử Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vong Hồn Tử Sĩ.1???
Nick Hạt Tiêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nick Hạt Tiêu.1???
Michael - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Michael.1???
Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim.1???
Anubis - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Anubis.1???
Lãng Khách - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Lãng Khách.1???
Nữ Thiện Xạ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Thiện Xạ.1???
Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác.1???
Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.1???
Chủ Tế Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Chủ Tế Quỷ.1???
Frankenstein - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Frankenstein.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 2
Rương May Mắn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Hòm Chiến VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Rương May Mắn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 90000Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Luyện Ngục III Luyện Ngục III 2 0.71%
Luyện Ngục IV Luyện Ngục IV 2 0.78%