Đồ | Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.

Rương Mê Cung I

Rương Mê Cung I Rương Mê Cung I
Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 3000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.2???
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.2???
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.2???
Hộp Bài - Chứa 1 số Bài.1???
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.1???
Hộp Bài Kỳ Bí - Chứa 1 số Bài.1???
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.2???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.2???
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.1???
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh.2???
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ.2???
Đá Hồn Linh Hồn SưĐá Hồn Linh Hồn Sư3???