Đồ | Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Tướng Chí Tôn III

Tướng Chí Tôn III Tướng Chí Tôn III
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Athena - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Athena.1???
Quái Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quái Tuyết.1???
Linh Hồn Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Linh Hồn Sư.1???
Xạ Thủ Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Xạ Thủ Tình Yêu.1???
Vệ Nữ Đại Dương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Nữ Đại Dương.1???
Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.1???
Tiến Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiến Sĩ Độc.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 2
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 5
Hòm Chiến VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 2