Đồ | Túi Tiến Sĩ II - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.

Túi Tiến Sĩ II

Túi Tiến Sĩ II Túi Tiến Sĩ II
Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tiến Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiến Sĩ Độc.1???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc20???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc50???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc100???