Đồ | Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến I

Hòm Chiến I Hòm Chiến I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.5???
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 610???
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 710???
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!1???
Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 51???
Bộ Hoá Đá cấp 5 - Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.1???
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.10???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.10???
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.150???