Đồ | Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến II

Hòm Chiến II Hòm Chiến II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.30???
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 710???
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 810???
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Siêu Lực Lv5 - Kỹ năng Siêu Lực Lv51???
Bộ Ma Lực cấp 5 - Nhận Bộ Bài Ma Lực1???
Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh.150???
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.20???
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.5???
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.2???