Đồ | Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến II

Hòm Chiến II Hòm Chiến II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.30???
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 710???
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 810???
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Siêu Lực Lv5 - Kỹ năng Siêu Lực Lv51???
Bộ Ma Lực cấp 5 - Nhận Bộ Bài Ma Lực1???
Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh.150???
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.20???
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.5???
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.2???