Đồ | Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.

Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I

Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bộ Thần Khí cấp 3 - Nhận 1 bộ bài Thần Khí.1???
Bộ Công Thủ cấp 3 - Nhận 1 bộ bài Công Thủ.1???
Bộ Chiến Thần cấp 3 - Nhận 1 bộ bài Chiến Thần.1???
Bộ Hoá Đá cấp 3 - Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.1???
Bộ Tiếp Sức cấp 3 - Nhận 1 bộ bài Tiếp Sức.1???
Bộ Ma Lực cấp 3 - Nhận Bộ Bài Ma Lực1???
Bộ Phẫn Nộ cấp 3 - Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ1???
Bộ Hư Ảo cấp 3 - Bộ bài Hư Ảo.1???
Bộ Siêu Lực cấp 3 - Bộ bài Siêu Lực.1???
Bộ Tái Sinh cấp 3 - Bộ bài Tái Sinh.1???
Bộ Bất Bại cấp 3 - Bộ bài Bất Bại.1???