Đồ | Gói Đá Tinh Lv5 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.

Gói Đá Tinh Lv5

Gói Đá Tinh Lv5 Gói Đá Tinh Lv5
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 25%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 30% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 20%1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 20%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 15Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 24% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.5 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 38% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 50% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 30% lực tấn công và giảm 25% thiệt hại phải nhận.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 200Vinh quang trận mạc