Đồ | Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv6

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv6 Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv6
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Tối đa 49999
Bán 288000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 35%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 45% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 30%1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 18Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 15% CRIT và 13% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 38% tấn công và 5% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 35% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.6 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 45% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 12 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 50% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 65% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 85% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 40% lực tấn công và giảm 30% thiệt hại phải nhận.1???