Đồ | Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7.

Gói Đá Tinh Lv7

Gói Đá Tinh Lv7 Gói Đá Tinh Lv7
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7.
Tối đa 49999
Bán 338000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 45%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 65% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 40%1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 22Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 20% CRIT và 16% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 50% tấn công và 6% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 48% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.8 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 60% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 14 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 70% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 80% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 110% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 50% lực tấn công và giảm 35% thiệt hại phải nhận.1???