Đồ | Hòm Đá Tinh Chí Tôn I - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5-7.

Hòm Đá Tinh Chí Tôn I

Hòm Đá Tinh Chí Tôn I Hòm Đá Tinh Chí Tôn I
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5-7.
Tối đa 49999
Bán 288000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 20%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 15Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 24% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.5 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 38% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 50% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 30% lực tấn công và giảm 25% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 18Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 15% CRIT và 13% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 38% tấn công và 5% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 35% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.6 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 45% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 12 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 50% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 65% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 85% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 40% lực tấn công và giảm 30% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 22Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 20% CRIT và 16% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 50% tấn công và 6% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 48% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.8 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 60% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 14 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 70% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 80% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 110% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 50% lực tấn công và giảm 35% thiệt hại phải nhận.1???